Cursusvoorwaarden

Algemene Cursusvoorwaarden


Bij annulering van je inschrijving tot 3 weken voorafgaand aan de start van de cursus is 10% van het gehele bedrag verschuldigd.


Bij annulering binnen 3 weken voorafgaand aan de start van de cursus is 20% van het gehele bedrag verschuldigd.


Wanneer je start met de cursus maar deze niet afmaakt is teruggave van het betaalde cursusgeld in principe niet mogelijk en blijf je verplicht de overige afgesproken termijnen te betalen. Echter, in geval van aantoonbare overmacht zal in goed overleg besproken worden of het restant wordt gerestitueerd/kwijtgescholden of dat instromen in een volgende cursus mogelijk is. 


Indien je een les mist kan en mag deze altijd worden ingehaald bij een workshop naar keuze of bij een andere lesreeks.


Bij het moeten annuleren van een lesdag van mijn kant zoek ik in overleg met alle cursisten een nieuwe datum voor de geannuleerde lesdag. Mocht het niet lukken om een nieuwe datum te vinden dan krijg je het lesgeld van de geannuleerde dag gerestitueerd.


Mocht de cursus om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden, dan ontvang je het gehele (aan)betaalde bedrag per ommegaande retour. Spiritueel-Zijn staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 68627831, BTW-nummer NL169850213B01.


 

 

Copyright @ All Rights Reserved