Algemene Voorwaarden

Algemene VoorwaardenDoor deze website te bekijken stemt u in met onderstaande Algemene Voorwaarden.


1. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Spiritueel-Zijn behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Algemene Voorwaarden, is gewijzigd.


2. De op deze internetsite of door Christi aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.


3. De consulten, zowel mediamiek als coaching en counseling, die door Spiritueel-Zijn worden aangeboden zijn niet bedoeld om enige lichamelijke en/of emotionele aandoeningen te behandelen die een gedegen onderzoek of behandeling door een arts of psychiater vereisen. Als u het gevoel heeft een arts of andere hulpverlener te moeten consulteren wordt u aangeraden dit te doen. De aangeboden coaching en counseling van Spiritueel-Zijn is uitstekend als ondersteuning bij andere therapieën die u wellicht nodig heeft en kan tevens in andere gevallen zeer heilzaam zijn als op zichzelf staande counseling en coaching. 


4. De mediamieke consulten van Spiritueel-Zijn hebben een experimenteel karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. U bent als klant te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitkomsten en de inhoud van de privé sessie. Iedereen blijft zelf verantwoordelijk voor elke keuze/beslissing in het leven. 


5. Betaling van een consult geschiedt ofwel voorafgaand aan het consult per bankoverboeking, ofwel op de dag van het consult via pinbetaling of contant. Afzeggingen binnen 24 uur voor het consult worden doorberekend. Voor cursussen en workshops geldt een ander annuleringsbeleid dat u is toegestuurd na inschrijving. 


6. Consulten die door u binnen 10 minuten na aanvang worden afgebroken omdat het niet aan uw verwachtingen voldoet, hoeven niet te worden voldaan.  

 
 

Copyright @ All Rights Reserved