Visie

Mijn visieWe leven in een wereld waarin we nagenoeg 24/7 ‘aan’ staan. In de afgelopen 100 jaar heeft de technologische ontwikkeling een vlucht genomen, waardoor onze welvaart in grote stappen is toegenomen. In toenemende mate gaat het in de maatschappij gaat om presteren, om geld verdienen. Om een hoge opleiding, invloed en macht.

Echter, langzaam wordt het steeds duidelijker dat niet iedereen zich thuis voelt in een maatschappij waarin het alleen maar lijkt te draaien om een hoog inkomen en status. Steeds méér mensen maken zich bewust los van de jachtige maatschappij en begeven zich op het pad van bewustwording. Kiezen voor een leven waarin ze bewuster met zichzelf en anderen omgaan, een leven dat letterlijk ‘zin’ geeft aan hun bestaan. Ze kiezen er ook voor hun rugzak met zware stukken uit het verleden van zich af te gooien en de kostbare lessen eruit te halen en in een schatkist te bewaren. Ze hebben een stil verlangen om zich te verbinden met hun bron, hun kern, wensen innerlijke rust en geluk te ervaren. Geluk zonder voorwaarden, vanuit zichzelf.

Het is mijn missie om die mensen te inspireren en te begeleiden om zich:


* te verbinden met zichzelf, met hun eigen kern, om hen vanuit liefde voor zichzelf de ongelooflijke mogelijkheden van hun intuïtie te ontdekken. Om meer geluk te ervaren door de verbinding met zichzelf aan te gaan en beslissingen te nemen die meer gebaseerd zijn op voelen dan op denken.


* te verbinden met elkaar, om op een positieve, opbouwende manier met elkaar om te gaan en elkaar ook zonder woorden te begrijpen. Energie heeft geen grenzen; als je weet hoe je vanuit liefde je met jezelf verbindt, dan is de stap om je met een ander te verbinden minder groot en minder ‘eng’, en handel je vanuit een innerlijk weten dat jij en die ander feitelijk gelijk zijn aan elkaar.


* te verbinden met de ongeziene wereld, om hen het vertrouwen te geven dat het leven niet eindigt bij de stoffelijke dood. Dat degenen die we lief hadden en ons vóór zijn gegaan in de dood nog altijd om ons heen zijn en zich graag aan ons kenbaar willen maken. Dat alle lessen die we leren, de hobbels die we in ons leven tegenkomen en de kennis die we opdoen niet voor niets is, maar een hoger doel dienen, zowel voor ons als individu als voor de wereld als geheel.


Het is mijn doel om in de komende jaren zo veel mogelijk mensen zowel individueel als in groepsverband mee te nemen in dit proces, waardoor ze bewuster in het leven komen te staan en durven te vertrouwen op de onbegrensde mogelijkheden van hun intuïtie. En om uiteindelijk vanuit de verbinding met zichzelf, met elkaar en met de onstoffelijke wereld het trillingsniveau van de aarde als geheel te verhogen, waardoor de wereld uiteindelijk een liefdevollere plaats wordt om te verblijven.


 

Copyright @ All Rights Reserved