Mediumschap & Healing

Wat is een mediamieke reading/consult?


Een mediamieke reading kun je boeken als je graag contact wilt met een overleden dierbare, als je met levensvragen zit waarvoor je raad van een of meer overleden dierbare(n) zou willen krijgen, of 'gewoon' uit nieuwsgierigheid wie er voor je langs gaat komen. Een mediamiek consult is altijd opbouwend en positief, je hoeft dus nooit bang te zijn dat je een standje of verwijten krijgt uit de spirituele wereld. Een mediamiek consult is heilzaam, kan troost bieden indien nodig, hoop voor de toekomst, inspiratie... van alles. 


Daarnaast is het mogelijk om een mediamiek consult te combineren met een psychic consult, of om, als je daar meer behoefte aan hebt, het consult alleen psychic te houden. Psychic betekent dat jijzelf centraal staat. Ik maak contact met het krachtveld dat je om je heen hebt, je aura, en 'lees' dat, waardoor ik van alles over je kan vertellen: je karakter, hoe je in het leven staat, hoe je jeugd is geweest, waar je op dit moment staat in je leven. Ik leg het zwaartepunt op datgene wat ik voel dat op dit moment belangrijk voor je is, waar je mee zit, vragen over hebt, over twijfelt...  Als je behoefte hebt aan handvatten voor de toekomst of een steuntje in de rug nodig hebt, dan is een psychic consult als balsem voor je ziel.


Over de toekomst ben ik erg terughoudend; ik voel mogelijkheden, maar zal die nooit als ´zekerheden´ doorgeven. De toekomst heeft men, door eigen vrije keuze, zelf in de hand.MediumschapWat is mediumschap, wat is een medium?


Het woord 'medium' komt uit het latijn en betekent letterlijk 'middel'. De 'media' zoals wij die kennen zijn dus letterlijk middelen, communicatiemiddelen om in contact te komen met anderen. Onder de huidige media verstaan we bijvoorbeeld internet, telefoon, kranten en televisie. Maar in de context van de spirituele wereld is een medium een 'middel' om in contact te komen met overledenen, om zo te bewijzen dat er een wereld is waarin overledenen doorleven. Het medium stelt zich via haar of zijn eigen zintuigen open voor de spirituele wereld zodat overledenen vanuit hun wereld via het medium het contact met hun dierbaren in deze wereld kunnen hernieuwen.


Feitelijk kan iedereen dit leren, communiceren met andere werelden, met andere frequenties. Met je zintuigen vang je meer op dan wat meetbaar is in deze wereld. Maar het vergt wel veel oefening, inzet en overgave om hier goed in te worden. Vergelijk het met andere vaardigheden: iedereen kan leren dansen, pianospelen, voetballen. Maar niet iedereen heeft dezelfde aanleg, en niet iedereen is bereid om er tijd en moeite in te steken.
Huiskameravonden


Bij een huiskameravond demonstratie mediumschap werk ik bij jou thuis voor een gezelschap van jouw keuze, door jou samengesteld. Ik heb daarbij een drietal mogelijke werkwijzen, aan de hand van het aantal deelnemers en diens wensen kan er een keuze worden gemaakt voor welke werkwijze.


Demonstratie mediumschap - aantal personen minimaal 4, geen maximum aan verbonden

Dit is de Engelse werkwijze. Ik maak dan contact met de spirituele wereld, dus mediamiek. Ik beschrijf aan de aanwezigen wat ik doorkrijg van de bezoeker uit de spirituele wereld, die vervolgens door een van de aanwezigen wordt herkend. Aan het einde van het contact, dat gemiddeld 7-8 minuten duurt, geef ik de ontvanger in kwestie een boodschap uit de spirituele wereld. Daarna ga ik door naar de volgende bezoeker uit de spirituele wereld. Omdat het op een dergelijke avond aan de wijsheid en inzichten van de Spirituele Wereld over wordt gelaten welke personen ´doorkomen´ en voor wie de contacten zijn, heb ik daar zelf geen invloed op. Deze werkwijze levert doorgaans wel bijzondere en verrassende momenten op.


De contacten tijdens een huiskameravond zijn korter dan de contacten tijdens een individuele afspraak; ook zijn ze minder diepgaand omdat er rekening wordt gehouden met het feit dat er meer toehoorders zijn. Ik bepaal niet hoeveel contacten er komen en voor wie die zijn, de spirituele wereld bepaalt dat.


Demonstratie fotoreading - aantal personen minimaal 3, maximaal 6

Dit is een meer Nederlandse werkwijze. Aan de hand van meegebrachte foto´s van overleden dierbaren maak ik contact met de persoon op de foto, lees ik de foto en beschrijf ik wat kenmerken van die persoon en van diens leven, wat ik daarover door krijg. Ook bij deze werkwijze volgt een boodschap voor degene die de foto heeft meegebracht.


Demonstratie psychic reading - aantal personen minimaal 3, maximaal 6

Bij dit type huiskameravond werk ik aan de hand van een persoonlijk voorwerp van iedere gast, of aan de hand van een meegebrachte bloem (dan doe ik een zgn. bloemlezing). Dit doe ik voor de groep, dus niet in een aparte ruimte. Ik vertel wat ik door krijg aan informatie over de eigenaar van het voorwerp zelf. Ook bij deze manier van werken bepaal ik niet zelf wat voor informatie ik krijg.


Korte psychic privésessies - aantal personen minimaal 3, maximaal 6

Je kunt me ook boeken voor korte privésessies voor een groep van 4 tot 8 personen. Hiervoor heb ik een aparte ruimte nodig, of een aparte plek in een wat ruimere woonkamer. Iedereen krijgt een korte sessie van 15 minuten waarbij je ofwel van tevoren een vraag kunt stellen, of het open kunt laten om te kijken waar ik mee kom.


Alle huiskamer´avonden´ kunnen uiteraard ook ´s morgens en/of ´s middags plaatsvinden, als daar behoefte aan is en ik daar op dat moment de mogelijkheid toe heb. Duur van de bijeenkomst is 2,5 uur inclusief een pauze van 15 minuten. Desgewenst kan ik een tweede medium meenemen tegen een meerprijs.


Kosten voor een huiskamerbijeenkomst: EUR 7,50 per persoon met een maximum van EUR 45,00. Wens je er een tweede medium bij dan zijn de kosten EUR 10,00 per persoon met een maximum van EUR 60,00. Een huiskameravond met mij alleen duurt 2 uur, met een tweede medium erbij 3 uur. Reiskosten EUR 0,19 per kilometer.Openbare demonstraties


Demonstraties zijn vergelijkbaar met een huiskameravond ´Engelse stijl´, maar dan in een ruimere setting in een openbare gelegenheid. Ik organiseer zelf regelmatig demonstraties waarbij ook andere mediums acte de présence geven, zie ook de agenda, en tevens ben ik beschikbaar voor demonstraties door het hele land georganiseerd door derden.

Healing


De healing die ik geef is een trance-healing en komt vanuit mediumschap, vanuit een verbinding die ik met de spirituele wereld maak op het moment dat ik een healing ga geven. Het is een ondersteuning van een genezingsproces, zowel mentaal als fysiek. Ik bepaal als 'doorgeefluik' niet waaraan gewerkt wordt, maar de spirituele wereld.

 

Bij een trance-healing zit ik naast je of sta ik achter je, en leg ik mijn hand op je rug of schouders, waardoor ik een kanaal ben tussen de spirituele wereld en jou. Ik trek me terug in mezelf door in een lichte trance te gaan. De een voelt een warmte stromen, de ander voelt dat er ergens in het lichaam 'gewerkt'  wordt. En weer een ander voelt helemaal niets.


Bij een healing op afstand vraag ik je om op het afgesproken tijdstip even rustig te gaan zitten.


De een is moe na een healing, de ander energiek en weer een ander voelt er helemaal niets na. Maar een healing heeft altijd effect, en is nooit nadelig voor je gezondheid.


Let wel: een healing komt nooit in de plaats van een medische behandeling! Raadpleeg bij ernstige en/of chronische klachten altijd een arts.

 Copyright @ All Rights Reserved