Disclaimer

DisclaimerDoor deze webpagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.


Spiritueel-Zijn behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


De consulten, zowel mediamiek als coaching en counseling, die door Spiritueel-Zijn worden aangeboden zijn niet bedoeld om enige lichamelijke en/of emotionele aandoeningen te behandelen die een gedegen onderzoek of behandeling door een arts of psychiater vereisen. Als u het gevoel heeft een arts of andere hulpverlener te moeten consulteren wordt u aangeraden dit te doen.


De aangeboden coaching en counseling van Spiritueel-Zijn is uitstekend als ondersteuning bij andere therapie├źn die u wellicht nodig heeft en kan tevens in andere gevallen zeer heilzaam zijn als op zichzelf staande therapie of ter preventie van ziekten.


De mediamieke consulten van Spiritueel-Zijn hebben een experimenteel karakter, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 


 Copyright @ All Rights Reserved