Cursusvoorwaarden

Algemene Cursusvoorwaarden

 

Bij annulering van je inschrijving tot 3 weken voorafgaand aan de start van de cursus is 10% van het gehele bedrag verschuldigd.

 

Bij annulering binnen 3 weken voorafgaand aan de start van de cursus is 20% van het gehele bedrag verschuldigd.

 

Wanneer je start met de cursus maar deze niet afmaakt is teruggave van het betaalde cursusgeld in principe niet mogelijk en blijf je verplicht de overige afgesproken termijnen te betalen. Echter, in geval van aantoonbare overmacht zal in goed overleg besproken worden of het restant wordt gerestitueerd/kwijtgescholden of dat instromen in een volgende cursus mogelijk is.

 

In geval van ziekte is het in overleg mogelijk een op schrift uitgewerkte versie van de gemiste cursusdag(en) op papier of digitaal te ontvangen.

 

Indien meerdere mensen een cursusdag missen door ziekte of andere omstandigheden zal bij voldoende belangstelling na afloop van de cursus tegen gereduceerd tarief een extra cursusdag worden ingepland om de gemiste onderwerpen kort door te nemen.

 

Mocht de cursus om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden, dan ontvang je het gehele (aan)betaalde bedrag per ommegaande retour.

 

Mocht na aanvang van de cursus een cursusdag geen doorgang kunnen vinden, dan zal in eerste instantie een alternatieve datum worden gezocht om de cursusdag alsnog door te kunnen laten gaan. Aan deze nieuwe dag zijn dan geen extra kosten verbonden. Mocht het niet mogelijk zijn om een alternatieve datum in te plannen dan ontvang je de kosten van de desbetreffende cursusdag retour.

 

Spiritueel-Zijn staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 68627831, BTW-nummer NL169850213B01.

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved